Necessita composar o maquetar textos
en TeX o LaTeX,
especialment textos matemàtics,
científics o tècnics?
math world castellano
Castellano

english
English

Si és així, ha arribat a la web adient! Em dic Mercè Aicart Martinez i coordino i porto a terme, des de 1990, feines de maquetació de llibres, revistes, articles i informes de tot tipus però especialment de temes científics (Química, Física, Matemàtiques...). Faig servir principalment LaTeX, TeX i InDesign per a l'edició de fórmules matemàtiques i composició de textos i Corel Draw, Word, Excel, Paint Shop Pro, Adobe Illustrator, Adobe InDesign... per a la realització de gràfiques i dibuixos. Entre els serveis que puc oferir hi han:

Rebo els fitxers mitjançant el correu ordinari o bé per correu electrònic i els maqueto seguint les instruccions que se m'indiquin. Un cop realitzada aquesta feina, torno a enviar els fitxers, per correu electrònic o en un CD, en el format demanat que sol ser PDF, PS, PRN, HTML, etc. per a possibles correccions. Després d'acabar el procés de correcció, s'envia la versió final per a imprimir o bé per a visualitzar per pantalla. Aquesta és la forma com treballo fa anys per a diferents empreses, entre elles: Ed. Ariel, Ed. Reverté, Ed. Nivola, Publicacions de la Universitat de Barcelona, Publicacions Acadèmiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, Institut d'Estadística de Catalunya, així com diversos serveis editorials.

La feina es realitza prèvia acceptació d'un pressupost global de la mateixa.

Si estan interessats en algun dels serveis que els ofereixo, demanin més informació, un pressupost o una demostració sense compromís al correu electrònic: m.aicart@ono.com

Alguns exemples:

Algunes pàgines d'un llibre de física amb gran quantitat de fórmules i gràfics: Llibre de Mecànica

Pàgines de mostra d'un llibre de text en color: Llibre de matemàtiques

Pàgines de mostra d'un llibre de text a cinc tintes: Llibre de text d'Àlgebra

Pàgines de mostra d'un e-book de Estadistica: Llbre de text de Models Lineals

Unes pàgines d'un diccionari de Química-Física: Diccionari

Varies pàgines de mostra d'un e-book en color i amb links: e-Book

Pàgines de mostra d'un llibre de text a dos tintes: Llibre de Geometria

Algunes pàgines d'una revista de temàtica Estadística: Qüestiió

Algunes pàgines d'una revista de temàtica Estadística: Sort

Algunes pàgines d'un llibre d'Estadística: Llibre d'Estadística

Algunes pàgines d'un llibre d'Àlgebra: Àlgebra

Dos pàgines d'un llibre de Sudokus: Sudokus

Pàgina d'una memòria de la Universitat de Barcelona: Memòria

Varies pàgines d'un llibre de Química: Química

Varies pàgines d'un llibre de Geologia: Energia Geotèrmica

Varies pàgines d'un llibre de Física: Física dels materials

Algunes fórmules: Fórmules

Algunes gràfiques amb trames i color: Gràfiques

Algunes pàgines d'una revista d'Història: Guerra civil espanyola

Algunes pàgines d'una revista de Dret: Dret

Alguns capítols d'un llibre d'Econometria: Econometria

Algunes pàgines d'un llibre de Lògica, en col·laboració amb Javier Bezos: Lògica

Algunes pàgines d'un llibre de Psicologia: Psicologia

Alguns recursos de TeX en Internet:

TeX Users Group web site

CervanTeX, Grupo de Usuarios de TeX Hispanohablantes

Tirant lo TeX, Grup d'Usuaris catalanoparlants de TeX

LyX, processador de documents que facilita la creació de documents LaTeX

Altres enllaços d'interès:

El meu blog de comentaris sobre maquetació LaTeX, Maquetación LaTeX

per augmentar les visites a la seva web Molt bona plana web amb valuoses indicacions sobre la forma de millorar la visibilitat de una web cualsevol y com donar-se d'alta en els principals buscadors: alta en buscadors


Molt bona web, base de dades i eines de càlcul: WolframAlpha


Google

Comentaris: mercedes.aicart@gmail.com

Darrera actualització: 07 d'agost de 2021

Valid HTML 4.01 Transitional